Čisté zdroje energie pro město

Slunce neposílá účet za energii.  Nabízí přitom energii čistou a obnovitelnou. Přesvědčit se o tom může již několik desítek majitelů rodiných domků i provozovatelé některých větších budov v Litoměřicích.

V tomto městě je nainstalovanáno přes 200 čtverečních metrů solárních kolektorů, nejvíce v České republice. Jejich  pořízení není levné, pro rodinných domek solární systém vyjde na  100 tisíc korun. Proto se město rozhodlo podpořit nákup solárních panelů částkou 20 000 korun. Žadatel se ale musí zavázat k upuštění od topení tuhými palivy. S případnou dotací od Státního fondu životního prostředí se nezbytná investice soukromého žadatele sníží na  50 000 Kč. Solární ohřev užitkové vody pro rodinný domek přenese ročně  úspory ve výši asi 5 000 korun, takže investice se majiteli domků vrátí do 10 let. Životnost solárních kolektorů je  25 let. Největší plocha slunečních kolektorů se v Litoměřicích nachází na Dětském domově. Žije zde 30 dětí . Sluníčko jim ohřívá vodu do koupelen a kuchyně přes solární panely umístěné po celé střeše. Nahřátá voda se skladuje ve dvou 500 litrových zásobnících.

Kombinace plynového vytápění a solárního systému se zde, podobně jako u rodinných domků, velice osvědčuje. Co by již sluníčko v zimě nezvládlo, dohřeje plyn. V létě zde  nemusí zapínat plynový kotel  pro ohřev vody, stačí na to pouze slunce. Přitom měsíčně tady spotřebují asi 150 kubíků vody. Při venkovní teplotě 20 stupňů Celsia dokáží solární kolektory ohřát vodu na 70 stupňů. Při loňských nejvyšších srpnových teplotách přesáhla teplota ohřáté vody 90 stupňů. Jestliže není zamračeno, slunce dokáže ohřát vodu i v zimě když venku mrzne. Podle přesně vedených  záznamů například letos v lednu při venkovní teplotě – 14 stupňů měla voda v solárním systému Dětského domova teplotu 40 stupňů.

 V Litoměřicích nezůstávají pouze u jednoho obnovitelného zdroje energie. Vedle sluneční energie se v poslední době  představitelé města snaží rozšířit také využití tepelných čerpadel. Městský úřad jde sám příkladem a v současnosti připravuje část radnice pro vytápění  tepelným čerpadlem o výkonu 40 kW, které bude  bude brát teplo z vody pro městskou kašnu. Hladina studny, snad středověkého původu, je na úrovni hladiny nedalekého Labe. Voda, která odevzdá teplo do topného systému, bude zdrojem v ody pro kašnu na druhém konci náměstí.

 Ani rozsáhlá plynofikace města a využití obnovitelných zdrojů nevedly v minulých letech ke snížení  oxidů dusíků. Na základě měření, která prováděl odbor životního prostředí s  okresní hygienickou  stanicí se prokázalo, že na nárůstech oxidu dusíků se podílí ve městě doprava. Proto město inciovalo předloni  plynofikaci dvou městských autobusů, zabezpečujících spojení po městě. Ekobusy, které jezdí  na zemní plyn vykazují podle získaných zkušeností řadu předností proti naftě, za jeden rok vypustí do ovzduší o osm tun  zplodin méně. Jejich provoz je přitom výrazně levnější. Město by proto rádo plynofikavalo i zbývající dva autobusy na městských spojích.

 Městký úřad provodí také dlohodobě informační kampaň o obnovitelných a alternativních zdrojích energie. Například  Den Země se stal příležitostí předvést na náměstí další možnosti využití sluneční energie.